cookies

POLITYKA COOKIES

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stankiewicz Małgorzata Stankiewicz, ul. Gębika 63/9, 10-691 Olsztyn, NIP: 7393506667 REGON:281582145.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail kontakt@zoolatria.pl lub adres siedziby.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się w sprawie zakupu i odbioru biletu na Festiwal Zoolatria jak również ze względów ewentualnych wymogów dotyczących sytuacji z pandemią COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Stankiewicz Małgorzata Stankiewicz, ul. Gębika 63/9, 10-691 Olsztyn, NIP: 7393506667, REGON:281582145, Biuro Rachunkowe Dorota Nowacka - Okońska NIP 787-18-02-700, Sobieraj Małgorzata. Doradztwo podatkowe NIP: 7390005982 oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Festiwalu a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez napisanie wiadomości email pod adres: kontakt@zoolatria.pl – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,

f. przenoszenia swoich danych osobowych.

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w Festiwalu. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie możliwości zakupu biletu na Festiwal, a tym samym uczestniczenia w nim.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/do organizacji międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

Information

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

485 of 1000

Seats available

Get Your Ticket

Where & When?

March 20th to 25th
Palo Alto, California
1 200 300 9000
info@exhibiztheme.com